Regulamin turnieju
Alpol Bowling Cup 2015/2016

 

I. Regulamin Imprezy.
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w turnieju kręglowym Alpol Bowling Cup 2015/2016.

II. Organizator.

Alpol Sp. Z o.o. w Katowicach.

III. Termin rozgrywek
– od 11.09.2015 – 01.04.2016.

– szczegółowy terminarz rozgrywek znajduje się na stronie internetowej Alpol Bowling Cup.

IV. Miejsce rozgrywek.

Turniej odbędzie się w 14 miastach w całej Polsce w których firma Alpol posiada swoje oddziały, tj. . Katowice, Gliwice, Bielsko – Biała, Kielce, Bydgoszcz, Sopot, Szczecin, Warszawa, Ostrów Wielkopolski, Wrocław, Legnica, Kraków, Łódź, Poznań. Półfinał odbędzie się lokalnie. Finał odbędzie się w Katowicach.

V. Cel imprezy.

– integracja środowisk instalatorskich elektronicznych systemów zabezpieczeń na tle ogólnopolskim.

– promowanie gry w kręgle jako sposobu na aktywne spędzanie wolnego czasu.

– wymiana doświadczeń branżowych pomiędzy uczestnikami turnieju.

VI. Uczestnictwo.

– w zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, bez względu na płeć.

– warunkiem udziału w turnieju jest deklaracja uczestnictwa u kierownika danego oddziału.

– Pracownicy Organizatora mogą brać udział w turnieju i ich punkty będą uwzględniane w sumarycznej liczbie punktów drużyny, w której występują, jednakże pracownicy Organizatora nie otrzymują nagród turniejowych. Nagrody za zajęcie danego miejsca są przewidziane oraz będą przyznawane tylko zawodnikom nie będącym pracownikami Organizatora turnieju Alpol Bowling Cup.

VII. Ogólne zasady turnieju.

– w turnieju udział biorą drużyny z 14 miast w których Alpol posiada oddział.

– drużyna składa się z 8 zawodników będącymi instalatorami elektronicznych systemów zabezpieczeń.

– w każdej drużynie może brać udział również pracownik firmy Alpol niezależnie od stanowiska oraz pełnionej funkcji.

– turniej składa się z trzech rund, półfinału oraz finału

– punkty z poszczególnych trzech rund są sumowane, cztery drużyny które otrzymają łącznie najwięcej  punktów w trzech rundach przechodzą do półfinału.

– do finału przechodzą dwie najlepsze drużyny.

– trzech zawodników którzy zdobędą największą liczbę punktów z pośród wszystkich zawodników zostaną wyróżnieni.

– uczestnik który nie wyraża chęci dalszego udziału w turnieju ma obowiązek powiadomić o tym fakcie kierownika oddziału z którym współpracuje.

– w miejsce zawodnika który zrezygnował z udziału w turnieju przydziela się do drużyny nowego zawodnika.

– w przypadku kiedy nikt nie zgłosi się na zastępstwo drużyna gra w osłabionym składzie

VIII. Ogólne zasady gry w kręgle:

Celem gry jest zbicie wszystkich kręgli. Gra składa się z 10 kolejek, każdy zbity kręgiel to 1 punkt. Jeżeli w pierwszym rzucie zostaną strącone wszystkie kręgle, to jest to tzw. „stike” który kończy grę w tej kolejce, jeżeli zawodnik nie strąci wszystkich kręgli to rzuca jeszcze raz i stara się zbić kręgle które nie zostały strącone w pierwszej kolejce. W 10 kolejce, po zbiciu wszystkich kręgli za pierwszym razem, zawodnik dostaje dwa dodatkowe rzuty.

IX. Nagrody.

Każdy uczestnik turnieju otrzyma nagrodę którą będzie:

– dyplom

– statuetka

– koszulka ALPOL drużynowa ALPOl Bowling CUP

– album foto z rozgrywek ALPOL Bowling CUP

Dla drużyn półfinałowych oraz finałowych:

– Puchar ALPOL Bowling CUP

– tablet 7′ dla każdego członka drużyny finałowej

Dla Uczestnika, który w całym cyklu rozgrywek (niezależnie od wejścia do finałów) zdobędzie najwięcej punktów:

– Puchar Alpol Bowling CUP

– Telewizor LCD 55′

Dla dwóch uczestników którzy w całym cyklu rozgrywek (niezależnie od wejścia do finałów) zdobędą   II i III miejsce za największą liczbę punktów.

– Puchar Alpol Bowling CUP

Dla uczestnika który w całym cyklu rozgrywek zdobędzie największą ilość strike’ ów

– Nagroda specjalna

X. Zgoda na publikowanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby strony internetowej http://bowlingcup.e-alpol.com.pl/.