Regulamin półfinału i finału,
turnieju kręglowego Alpol Bowling Cup 2015/2016

 1. Runda zasadnicza turnieju kręglowym Alpol Bowling Cup zakończona jest półfinałem oraz finałem odbywającym się w tym samym dniu.
 2. Do półfinału kwalifikują się drużyny klasyfikujące się na czterech pierwszych miejscach w tabeli wyników turnieju.
 3. Półfinał oraz Finał składa się z 15 – minutowej rozgrzewki oraz dwóch serii. `
 4. W półfinale grają wszystkie 4 drużyny.
 5. Do finału przechodzą 2 najlepsze drużyny, które otrzymały największą liczbę punktów uzyskaną w półfinale.
 6. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej ilości punktów, zwycięża drużyna, która uzyskała większą ilość strike’ów ( następnie odpowiednio spare’ów i tzw. małe punkty zawodników) .
 7. Równoległe z Finałem rozgrywany jest tzw. Mały Finał przez drużyny, które w półfinałach zajęły odpowiednio : trzecie i czwarte miejsce.
 8. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej ilości punktów, wygrywa drużyna, która uzyskała większą ilość strike’ów (odpowiednio : spare’ów oraz tzw. małe punkty zawodników).
 9. Punkty uzyskane przez drużyny w eliminacjach, nie ulegają sumowaniu. Drużyny zaczynają grę półfinałową i finałową z wynikiem 0 pkt.
 10. Maksymalna liczba zawodników w drużynie wynosi 8.
 11. Zawodnicy, których drużyna zakwalifikowała się do turnieju półfinałowego i finałowego, mają obowiązek przyjechać w dniu turnieju o wyznaczonej godzinie podanej w zaproszeniu.
 12. Zawodnik ma obowiązek grać w drużynie, aż do zakończenia wszystkich serii.
 13. W Półfinałach i Finałach prawo uczestnictwa mają wyłącznie zawodnicy, którzy uczestniczyli w rundzie zasadniczej (za weryfikację odpowiedzialni są kierownicy ALPOL).
 14. Zgłoszenie udziału w turnieju, powinno być wypełnione przez zawodnika drużyny finałowej oraz przesłane mailem na adres znajdujący się w nagłówku zgłoszenia oraz do kierownika oddziału Alpol opiekującego się drużyną.
 15. Jeżeli zawodnik po wypełnieniu zgłoszenia z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju, ma obowiązek jak najszybciej powiadomić telefonicznie i mailowo o tym kierownika oddziału oraz wysłać informacje na adres mailowy znajdujący się w nagłówku zgłoszenia.
 16. W przypadku gdy drużyna nie przyjedzie w dniu półfinału i finału, w zastępstwie do półfinału i finału przechodzi drużyna która jest o jedno miejsce niżej w rankingu rozgrywek.
 17. Jeżeli liczba zawodników w drużynie wyniesie 5 lub mniej – drużyna nie może brać udziału w półfinale oraz finale.
 18. Drużyna w której liczba zawodników wynosi 6 lub 7, może wystawić graczy rezerwowych, lub grać w osłabionym składzie, gdzie losowo wybrany zawodnik z ww. drużyny będzie rzucał za osobę nieobecną, o tym fakcie należy poinformować organizatora.
 19. Zawodnik może przyjechać z osobą towarzyszącą, po uprzednim uwzględnieniu tej osoby w formularzu zgłoszeniowym.
 20. Przejazd oraz ewentualne zakwaterowanie w hotelu odbędzie się na koszt zawodnika.
 21. Organizatorzy turnieju mogą podjąć się rezerwacji miejsca noclegu po wyrażeniu takiej woli przez zawodnika oraz gościa imprezy w formularzu zgłoszeniowym, wysłanym droga mailową.
 22. Nagrody dla drużyn półfinałowych oraz finałowych.

Nagroda dla drużyny która zdobyła I miejsce w finale.

 • Puchar ALPOL Bowling CUP
 • tablet 7′ dla każdego członka drużyny zwycięskiej
 • medal dla każdego członka drużyny
 • dyplom dla każdego członka drużyny

Nagroda dla drużyny która zdobyła II oraz III miejsce w finale.

 • Puchar ALPOL Bowling CUP
 • medal dla każdego członka drużyny
 • dyplom dla każdego członka drużyny

Nagroda dla drużyny która zdobyła IV miejsce w finale.

 • dyplom dla każdego członka drużyny
 • medal

Dla Uczestnika, który w całym cyklu rozgrywek (niezależnie od wejścia do finałów) zdobędzie najwięcej punktów:

 • statuetka Alpol Bowling CUP
 • telewizor LCD 55′
 • dyplom

Dla uczestników którzy w całym cyklu rozgrywek (niezależnie od wejścia do finałów) zdobędą   II i III miejsce za największą liczbę punktów.

 • statuetka Alpol Bowling CUP
 • dyplom

Dla uczestnika który w całym cyklu rozgrywek zdobędzie największą ilość strike’ ów

 • statuetka Alpol Bowling Cup
 • nagroda specjalna
 • dyplom
 • koszulka strike lidera